R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Lilić Danijel Pirot Paje Jovanovića br:7 0621884622 Stočarstvo Ponuda
2 Lazarević Dragan Spance Spance 0278450286 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
3 Milutinović Ratomir Spance Spance bb 0643895846 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
4 Radovan Šainović Ševarice 015277717 Voćarstvo Ponuda
5 Đorđević Miodrag Zaječar Vojske Jugoslavije 49 0604237920 Voćarstvo Ponuda
6 Džunov Lacko Pirot Ul.Babina Bara br,47 0658278114 Ratarstvo Ponuda
7 Milojević Radojko Mačkovac 0641912515 Ratarstvo Ponuda
8 miladinović dejan Veliki Šiljegovac 0641876824 Stočarstvo Ponuda
9 Stevanović Srđan Prekodolce selo Prekodolce 0631018389 Voćarstvo Ponuda
10 Asenov Aca Vranje Tome MLadenovića 16 0611337333 Voćarstvo Ponuda
11 Lazić Radiša Krivaja 0644988304 Stočarstvo Ponuda
12 Mladen Vorinski Oglađenovac Oglađenovac bb 0616359826 Voćarstvo Ponuda
13 Čukić Dragoslav Ostraće Mesto Ostraće 38219 Leposavić 028 / 89 - 064 Stočarstvo Ponuda
14 Miladinović Mijodrag Lazarevac Lazarevac 037 / 875 - 179 Voćarstvo Ponuda
15 Cvetković Blagoje Brejanovce 069791637
0638777164
Povrtarstvo Ponuda
16 Mihajlović Zoran Glogovac 0658276129
0358276129
Ponuda
17 Čolović Izet Dujke selo Dujke bb 0643516730
0643516730
Stočarstvo Ponuda
18 Vesić Bojana Spance 02750195 Voćarstvo Ponuda
19 Cvetković Nebojša Donja Livadica Sime Simića 2 0645770736 Povrtarstvo Ponuda
20 Đorđević Jovana Gradište Gradište bb 0631892956 Stočarstvo Ponuda