Sasa Jovanović

Opština

Mesto

Donje Stopanje

Adresa

Ul. Borka Filipovića br. 17

BPG

724220001275

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo