Obrenović Milijana

Opština

Mesto

Žiča

Adresa

Žiča 654A

BPG

746649001833

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo

Napomena

Proizvodnja cveća