Nikolić Goran

Opština

Mesto

Donja Trnava

BPG

735744002280

Oblast proizvodnje

Voćarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo
Stočarstvo