Milosavljević Ivica

Opština

Mesto

Mala Kruševica

BPG

709247000657

Oblast proizvodnje

Voćarstvo