Milojević Nikola

Opština

Mesto

Ljubava

BPG

721174000914

Oblast proizvodnje

Voćarstvo