Lukić Bora

Opština

Mesto

Drenovac

Oblast proizvodnje

Ratarstvo

Napomena

U ponudi 20 tona kukuruza.