Knežević Dragoslav

Opština

Mesto

Lipnički Šor

BPG

725544001662

Oblast proizvodnje

Ratarstvo