Joković Miloš

Opština

Mesto

Mala Jasikova

BPG

715786000536

Oblast proizvodnje

Voćarstvo