Gajić Stepan

Opština

Mesto

Lipnički Šor

BPG

725544000380

Oblast proizvodnje

Ratarstvo