Danko Janakov

Opština

BPG

738352010674

Oblast proizvodnje

Voćarstvo

Napomena

Proizvodjač se drži principa organske proizvodnje ali ne poseduje odgovarajući sertifikat