Caranović Aleksandar

Opština

Mesto

Bukovče

Oblast proizvodnje

Ratarstvo