Aničić Joviša

Opština

Mesto

Ušće

Adresa

Gola Bara 80

BPG

704857000338

Oblast proizvodnje

Stočarstvo