Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Jabuka Ajdared
3.0
t
Ćirić Snežana Negotin 14/10/2019
Kukuruz u klipu
5.0
t
Marmazaković Perislav Bor 14/10/2019
Lucerka seno u balama
1700.0
kom
Marmazaković Perislav Bor 14/10/2019
Pšenica novi rod
2.0
t
Stanković Brankica Negotin 14/10/2019
Kupus
800.0
kg
Dragana Radić Velika Plana 14/10/2019
Paprika ostala
500.0
kg
Darko Cvetković Velika Plana 14/10/2019
Pčele kranjska Isailovic Zoran Negotin 14/10/2019
Grožđe crno ostale Mituljikc Djulijano Negotin 14/10/2019
Grožđe crno ostale Janucić Predrag Negotin 14/10/2019
Pčele kranjska Mitić Borka Negotin 14/10/2019
Pčele kranjska
500.0
kg
Teodor Prvulovic Negotin 14/10/2019
Pčele kranjska
500.0
kg
Ilić Miodrag Negotin 14/10/2019
Grožđe belo ostale
1.0
t
Mituljikić Oliver Negotin 14/10/2019
Pčele kranjska
1.0
t
Brzulovic Bojan Negotin 14/10/2019
Jabuka ostale
10.0
t
Popovic Dragan Negotin 14/10/2019
Pčele kranjska
200.0
kg
Veljkovic Goran Negotin 14/10/2019
Paprika ostala
700.0
kg
Dejan Radosavljević Velika Plana 14/10/2019
Pčele kranjska
500.0
kg
Vesna Prvulovic Negotin 14/10/2019
Jagnjad
10.0
kom
Vesković Duško Kraljevo 14/10/2019
Malina
800.0
kg
Petrić Milić Kraljevo 14/10/2019