Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kupus
10000.0
kg
Milovanović Miloš Topola 05/11/2019
Prasad 16-25kg
10.0
kom
Čupović Zoran Požega 05/11/2019
Kupus
7000.0
kg
Ratković Gordana Topola 05/11/2019
Krompir beli
3000.0
kg
Ratković Gordana Topola 05/11/2019
Jagnjad
10.0
kom
Radovan Bugarinović Užice 05/11/2019
Krompir crveni
3000.0
kg
Ratković Gordana Topola 05/11/2019
Luk crni
1000.0
kg
Ratković Gordana Topola 05/11/2019
Šilježad
32.0
kom
Saša Filipović Smederevo 05/11/2019
Jabuka Greni Smit
15000.0
kom
Jovanović Bogdan Topola 05/11/2019
Jabuka Delišes ruž.
10000.0
kg
Jovanović Bogdan Topola 05/11/2019
Jabuka Delišes zlatni
10000.0
kg
Jovanović Bogdan Topola 05/11/2019
Jabuka Ajdared
20000.0
kg
Jovanović Bogdan Topola 05/11/2019
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Todorović Slavko Boljevac 05/11/2019
Jabuka Ajdared
30000.0
kg
Vladimir Pantelić Topola 05/11/2019
Jabuka Delišes ruž.
15000.0
kg
Vladimir Pantelić Topola 05/11/2019
Jabuka Greni Smit
15000.0
kg
Vladimir Pantelić Topola 05/11/2019
Jabuka Ajdared
25000.0
kg
Savić Zoran Aranđelovac 05/11/2019
Jabuka Delišes ruž.
15000.0
kg
Savić Milivoje Aranđelovac 05/11/2019
Jabuka ostale
10000.0
kg
Vasiljević Momčilo Topola 05/11/2019
Jabuka ostale
10000.0
kg
Vasiljević Momčilo Topola 05/11/2019