Višnja

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

15.0
t

Opis ponude

Prodaja višnje sorte Oblačinska u količini od 15 t.