Telad SM 80-160kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Klasa

Ekstra klasa

Cena po jedinici mere

340,0RSD

Opis ponude

Na prodaju žensko tele SIM rase umatičeno za dalje čuvanje.