Šljiva

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3.0
t

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

prodaja 3 tone ploda šljive