Priplodne krave SM

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

100.000,0RSD

Opis ponude

na prodaju sjenički kravlji sir pakovanja po 5 kg