Priplodne krave SM

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Opis ponude

Na ponudi je jedna krava prvotelka simentalske rase,namenjena za priplod i proizvodnju.