Priplodne junice

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Opis ponude

Prodajem umatičenu junicu simentalske rase,starosti 12 meseci.