Pčele kranjska

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

150.0
roj

Klasa

Ostalo

Opis ponude

Proizvodjač prodaje 150 pćelinjih društva u LR košnicama.