Ovca

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

20.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

15.000,0RSD

Opis ponude

sjenička ovca pramenka oplemenjena