Ovca

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

25.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

18.000,0RSD

Opis ponude

ovce sjeničke pramenke 25 grla