Ovca

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

50.0
grlo

Klasa

Ekstra klasa

Opis ponude

Na prodaju kvalitetne priplodne ovce rase virtemberg.