Ovca

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
grlo

Cena po jedinici mere

18.000,0RSD

Opis ponude

Umatičene ovce Virtemberg rase.