Ovca

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

20.0
grlo

Cena po jedinici mere

18.000,0RSD

Opis ponude

Umatičena grla vitemberg rase