Malina

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1000.0
kg

Opis ponude

Malina Polka sveža i zamrznuta.
Prodaja i sadnica malina iz rodnog zasada Fertodi, Vilamet,Polka