Luk crni

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

800.0
kg

Cena po jedinici mere

100,0RSD

Opis ponude

Na ponudi je 800 kg crnog luka ;