Luk crni

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

4000.0
kg

Cena po jedinici mere

55,0RSD

Opis ponude

Luk crni - cena 55,00 din/kg