Kupus

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

500.0
kg

Opis ponude

Prodaja kupusa u količini od 500 kg.