Junad >480kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Cena po jedinici mere

130.000,0RSD

Opis ponude

Junad u tovu težine oko 500kg cena 130000,00din/grlo