Junad >480kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Cena po jedinici mere

234,0RSD

Opis ponude

Na gazdinstvu u Lešnici je na prodaju junica, težine od 470 do 500kg. Cena po kg je 237 dinara.