Junad >480kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

5.0
grlo

Cena po jedinici mere

140.400,0RSD

Opis ponude

U ponudi je 5 grla prosečne težine do 600kg. Ponuda je na gazdinstvu Tadića u Drlačama Opština Ljubovija. Cena po kg je 2 eura ili oko 235 dinara.