Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

50.0
grlo

Opis ponude

Na prodaju 50 grla jagnjadi od 20-25 kg.