Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

30.0
grlo

Cena po jedinici mere

15.000,0RSD

Opis ponude

Jagnjad umatičena vitenberg rase