Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

5.0
kom

Klasa

Ekstra klasa

Opis ponude

Prodaja 5 jagnjadi težine od 25 do 35kg