Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

11.000,0RSD

Opis ponude

U ponudi su muška i ženska jagnjad Sjeničke rase, starosti oko 2 meseca, a cena po grlu je 11.000 dinara.