Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

120.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

20.000,0RSD

Opis ponude

NA PRODAJU UMATIČENA JAGNJAD SJENIČKE PRAMENKE.