Jabuka Ajdared

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Cena po dogovoru sa proizvođačem.