Jabuka Ajdared

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

40000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

55,0RSD

Opis ponude

Na prodaju jabuka Ajdared, količina 40 000 kg, cena 55,00.