Grožđe crno ostale

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

25000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

60,0RSD

Opis ponude

U ponudi je grožđe sorte Merlo odličnog kvaliteta u količini od 25000 kg.