Grožđe belo ostale

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

15000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

60,0RSD

Opis ponude

U ponudi je grožđe sorte Sovinjon odličnog kvaliteta, 15000 kg.