Dunja

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

4.0
t

Klasa

Ekstra klasa

Opis ponude

Prodajem leskovačku dunju.