Blitva

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10000.0
kom

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Prodaja 10000 komada, Nova gvineja, više boja, I klasa

Nova gvineja, više boja, I klasa