Blitva

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10000.0
kom

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Prodaja 10000 rasade Impatiens - lepi Jova, više boja I klasa

Impatiens - lepi Jova, više boja I klasa