Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Višnja
1500.0
kg
Pavlović Zorka Kuršumlija 26/06/2019
Višnja
1500.0
kg
Stojanović Dragomir Žitorađa 26/06/2019
Višnja
3.0
t
Ranđelović Milka Žitorađa 26/06/2019
Trešnja
200.0
kg
Petrović Saša Prokuplje 26/06/2019
Malina
1000.0
kg
Stanković Milovan Paraćin 26/06/2019
Malina
3.0
t
Vujičić Svetozar Blace 26/06/2019
Malina
4.0
t
Jovanović Dragan Prokuplje 26/06/2019
Malina
1000.0
kg
Dimitrijević Milutin Prokuplje 26/06/2019
Višnja
3000.0
kg
Dimitrijević Duška Prokuplje 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Marija Đimiš Boljevac 26/06/2019
Jagnjad
3.0
grlo
Dragoman Kostić Užice 26/06/2019
Breskva
3000.0
kg
Radojević Milorad Smederevo 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Bogojević Branko Užice 26/06/2019
Krastavac salatar
50.0
kg
Vulović Kosta Kraljevo 26/06/2019
Šilježad
10.0
grlo
Sinđelić >Slobodan Nova Varoš 26/06/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Milomir Milosavljević Kraljevo 26/06/2019
Ovca
5.0
grlo
Nedeljković Nebojša Vranje 26/06/2019
Jagnjad
10.0
grlo
Nedeljković Nebojša Vranje 26/06/2019
Paradajz sve sorte
50.0
kg
Toplica Toroglanović Boljevac 26/06/2019
Priplodne krave SM
1.0
grlo
Dimčić Dalibor Vladičin Han 26/06/2019