R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Aničić Joviša Ušće Gola bara 80 0648529669 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
122 Krstić Slobodan Mihajlovac 11312 0649451370 Stočarstvo Ponuda
123 Mitrović Staniša Korenita Korenita 0655889870 Ratarstvo Ponuda
124 Stevanović Jovica 0642844182 Povrtarstvo Ponuda
125 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
126 Stevanović Saša Mirilovac 035518131 Stočarstvo Ponuda
127 Petrović Tomica Gornja Mutnica 0358817281 Stočarstvo Ponuda
128 Lazar Đorđević Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Voćarstvo Ponuda
129 Đorđević Dušan Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Ponuda
130 Jović Bojan Žagubica 0644928999 Ponuda
131 Miladinović Violeta Kula 0605284192 Ratarstvo Ponuda
132 Selaković Marko Bare 063377338 Ratarstvo Ponuda
133 Jevtić Draža Lazarevac 0652746370 Voćarstvo Ponuda
134 Ivan Nešković Udovice 11300 0642270941 Voćarstvo Ponuda
135 Miroslav Obradović Mađere bb 027322806 Stočarstvo Ponuda
136 Timotić Milivoj Zlatarić Zlatarić bb 066051582 Ponuda
137 Marjanović Miroljub Milušinac 018 839 632 Ratarstvo Ponuda
138 Gišić Avram Belotić 063317863 Stočarstvo Ponuda
139 Perić Vladimir Banovo Polje Banovo Polje 0603065520 Stočarstvo Ponuda
140 Nemanja Simić Dobrić Dobrić bb 0606295434 Stočarstvo Ponuda