R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Milorad Radulović Kruševac 0607037100 Voćarstvo Ponuda
122 Jovanović Vladisav Varda 0643100834 Stočarstvo Ponuda
123 Slađana Petrikić Zlot 0600715060 Voćarstvo Ponuda
124 Kostić Slobodanka Darkovce 062723712 Voćarstvo Ponuda
125 Zdravković Predrag Pečenjevce 0643688385 Povrtarstvo Ponuda
126 Tošić Slađana Bogojevce 0638074498 Povrtarstvo Ponuda
127 Tošić Stefan Bogojevce 0653025097 Povrtarstvo Ponuda
128 Krstić Nikola Bogojevce 0649971573 Povrtarstvo Ponuda
129 Trajković Predrag Bogojevce 0642566631 Povrtarstvo Ponuda
130 Nerandžić Dragan 0644519784 Voćarstvo Ponuda
131 Starčević Ilija Gostinica Gostinica bb 0655185183 Voćarstvo Ponuda
132 Djordjević Živorad Grgure 0644063750 Voćarstvo Ponuda
133 Đorđević živorad Grgure Voćarstvo Ponuda
134 Djordjević Živorad Grgure 0644063750 Voćarstvo Ponuda
135 Stojanović Božidar Strojkovce 0652002583 Ponuda
136 Stanojković Mile Lebane 0668888509 Ponuda
137 Ristić Birgita Babušnica Ratka Pavlovića br.80 0649171880 Voćarstvo Ponuda
138 Jovanović Golub Živkovo 0643383217 Povrtarstvo Ponuda
139 Maksimović Slavimir Trbunje 0644063750 Voćarstvo Ponuda
140 Petrović Milorad Mikulovac 0644185631 Voćarstvo Ponuda