R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Petrović Slađana Lazarevac 0621399462 Voćarstvo Ponuda
122 Popović Nenad prijevor 032/883457 Ponuda
123 Dragoslav popović Zablaće 0641549407 Ponuda
124 Dejan Urošević Donja Trepča 0641416846 Ponuda
125 Goran Tutunović Rajac 0645133823 Ponuda
126 Dragan Ševarlić Preljina 0646485649 Povrtarstvo Ponuda
127 Stanisavljević Borisav Ribare 063633450 Stočarstvo Ponuda
128 Jovanović Milan Ribare 035274430 Stočarstvo Ponuda
129 Donić Jadranka Kušiljevo 0358331053 Ponuda
130 Popović Ivan Oparić 035422612 Stočarstvo Ponuda
131 Joković Miloš Mala Jasikova 0605226963 Voćarstvo Ponuda
132 Jaćimović Mladen Gulije Mesto Gulije, 38219 Lešak 0628053528
02889050
Povrtarstvo Ponuda
133 Zatkić Jasmina Radujevac 019-3528/241 Ratarstvo Ponuda
134 Stefanović Dragiša 0607377007 Ratarstvo Ponuda
135 Stefanović Dejan Negotin 0646778029 Stočarstvo Ponuda
136 Milivojević Zoran Mionica Mionica 0623170082 Ponuda
137 Radisavljević Saša Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
138 Miletić Dušan Suvodol 11431 0694646888 Voćarstvo Ponuda
139 Ljiljana Milutinović Drenovac 015290095 Stočarstvo Ponuda
140 Caranović Aleksandar Bukovče 062550538 Ratarstvo Ponuda