Ponuđači poljoprivrednih proizvoda

Naziv Grad Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Goran Ranđić Šabac 0643877737 Ratarstvo Ponuda
142 Dragan Ranđić Šabac 0649984777 Ratarstvo Ponuda
143 Maksimović Milan Mladenovac Svetog Nikole 40 0655825931
0114032932
Stočarstvo Ponuda
144 Ćosić Miodrag Mladenovac Dućanska 31a 063314468
0118215425
Stočarstvo Ponuda
145 Potić Milan Babušnica 010386599
Ratarstvo
Stočarstvo
Ponuda
146 Nikolić Dobrivoje Leposavić 02886096
Povrtarstvo
Ratarstvo
Stočarstvo
Ponuda
147 Branko Sekulić Mionica 0649178934 Stočarstvo Ponuda
148 Miloš Trifunović Mionica 0695341380 Stočarstvo Ponuda
149 Petrović Milenko Loznica Stočarstvo Ponuda
150 Ivić Slavoljub Petrovac na Mlavi Dubočka bb 0621463390 Stočarstvo Ponuda
151 Ljubomirović Miroslav Petrovac na Mlavi Kamenovo bb 0628684172 Stočarstvo Ponuda
152 Radosavljević Dejan Ćuprija Jovac 035432790 Stočarstvo Ponuda
153 Milojković Miloš Petrovac na Mlavi Kamenovo bb 062666556 Stočarstvo Ponuda
154 Đorđević Dragan Petrovac na Mlavi Kamenovo bb 012333128 Stočarstvo Ponuda
155 Jevremović Vladan Petrovac na Mlavi Kamenovo bb 012334648 Stočarstvo Ponuda
156 Jović Stevan Žabari Aleksandrovac bb 0643477671 Stočarstvo Ponuda
157 Marković Miladin Gornji Milanovac 0643483054 Stočarstvo Ponuda
158 Todorović Milivoje Gornji Milanovac 0631160082 Ponuda
159 žikić goran Aleksinac Subotinac 063405951 Ponuda
160 Đorđević Slavoljub Leposavić 38217 Sočanica, 02884133 Povrtarstvo Ponuda