Ponuđači poljoprivrednih proizvoda

Naziv Grad Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Paunković Jelena Jagodina 0642531365 Stočarstvo Ponuda
142 Gajić Miroslav Ćuprija Dvorica 035432525 Povrtarstvo Ponuda
143 Matejić Slaviša Jagodina Šuljkovac 035272111 Povrtarstvo Ponuda
144 Pirivatrić Ivica Smederevo Stojana Glavaša 27 0645110936 Voćarstvo Ponuda
145 Dugonjić Dragan Ponuda
146 Manojlović Nikola Gadžin Han Mali Krčimir bb 0658865702
0184865702
Stočarstvo Ponuda
147 Arsenović Branko Šabac 015277756 Stočarstvo Ponuda
148 Joković Budimir Zaječar bb 0637153409 Voćarstvo Ponuda
149 Murić Redžep Novi Pazar selo Varevo 020361497 Povrtarstvo Ponuda
150 Živanocvić Borisav Šabac 0644133007 Stočarstvo Ponuda
151 Petrović Bora Šabac 0157737210 Voćarstvo Ponuda
152 Jovičić Saša Šabac 0644135414 Stočarstvo Ponuda
153 Veselinović Goran Šabac 015287232 Stočarstvo Ponuda
154 Sredić Milivoj Šabac 0641335940 Stočarstvo Ponuda
155 Sredić Ponuda
156 Brajić Mileta Šabac 0641122283 Voćarstvo Ponuda
157 Kojić Slaviša Bogatić 0653425193 Ponuda
158 Marković Jovica Bogatić 0652241328 Stočarstvo Ponuda
159 Čupić Veselin Šabac 0601819031 Stočarstvo Ponuda
160 Vasić Radivoj Šabac 0643571293 Stočarstvo Ponuda