R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Panić Radoje Joševa 061 4396083 Ponuda
62 Todorović Slavko Podgorac 0606030022 Stočarstvo Ponuda
63 Stojanović Kokan Mramor Mramor bb 062285132
018694212
Povrtarstvo Ponuda
64 Ninić Milovan Jarinje Mesto Jarinje, 38219 Lešak 0656244458
036427335
Voćarstvo Ponuda
65 Jovanović Borisav Trbušnica Trbušnica b.b. 063241022 Stočarstvo Ponuda
66 Radmilo Joksić Vranić Proleterskih Brigada br.45 0642137086 Stočarstvo Ponuda
67 Jovanović Ivan Stragari 0600717557 Voćarstvo Ponuda
68 Dušanka Belopoljac 0603782777 Povrtarstvo Ponuda
69 Trajković Dragan 0640544331 Povrtarstvo Ponuda
70 Matejić Slaviša Šuljkovac Šuljkovac bb 0644818711 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
71 Babić Milan Belica Belica bb 0643549978 Povrtarstvo Ponuda
72 Milovan Tomić Arnajevo Kosmajskog Odreda br.30 0658321091 Stočarstvo Ponuda
73 Sarić Milijan Gola glava 064 3677828 Ponuda
74 Vladimir Živanović Milicinica 014 260 529 Ponuda
75 Momir Đurđević Valjevo 0640569742 Ponuda
76 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
77 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
78 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
79 Gavrilović Miladin Kovačevac Mirinačka br. 5 0118214035 Ratarstvo Ponuda
80 Nedeljković Bojan Velika Vrbnica 0641219668 Voćarstvo Ponuda